Cu ce ne ocupăm?

 

 

EVANGHELIZARE

În Matei 28, Isus le spune ucenicilor Săi Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. Ca şi oameni care cred în Hristos, noi suntem şi martori ai Lui în fiecare ţară, popor, sau cultură. Suntem chemaţi să aducem mesajul speranţei, să spunem lumii ce a făcut El pentru noi – şi ce poate face şi pentru ei. Atunci când ne focalizăm eforturile pe a-L cunoşte şi a-L face cunoscut Îl vom cunoaşte pe Dumnezeu în gloria şi în măreţia Lui. Şi vom vedea astfel vieţi şi comunităţi transformate într-un fel în care ambiţia umană nu ar reuşi niciodată.

Duhul Domnului uneşte, motivează şi creşte unitatea comunităţilor creştine pe măsură ce Îl mărturisesc ca un dumnezeu care schimbă vieţi prin har, oferă un nou început, speranţă, indiferent de trecutul lor sau de mediul din care provin.

Mesajul şi experienţa pe care a avut-o OMul a fost şi este că Dumnezeu foloseşte oameni simpli ca să schimbe vieţile altor oameni simpli ca şi ei. Deşi mesajul Evangheliei este unul singur – că fiecare persoană are nevoie de iertarea păcatelor prin Isus Hristos – sunt nenumărate locuri şi modalităţi de a transmite aceste mesaj: pe străzile din Tailanda… la un ceai în Turcia… jucând fotbal în Brazilia… predând limba engleză în Ucraina… purtând de grijă bolnavilor în Africa… şi aşa mai departe!

Dacă îţi trece vreo astfel de idee prin cap, OM este deschis pentru a o pune în aplicare. De ce nu te alături organizaţiei? Sunt milioane de oameni care aşteaptă să audă despre Hristos! Tu poţi fi persoana care să le spună! Vino cu aptitudinile, talentele, darurile tale! Fii o mărturie printre popoare!

 „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”Faptele Apostolilor 1:8

 

 

AJUTORCâteodată, un simplu pachet cu mâncare sau o pereche nouă de încălţăminte dăruite în numele Domnului valorează cât o mie de predici despre dragoste sau compasiune!

Dacă unii oameni văd doar partea negativă a lumii cu nevoi, sărăcie şi disperare, OM încearcă să aducă speranţă şi lumină făcând o schimbare în această negură. O vedem ca o mare oportunitate şi un privilegiu să putem să ne implicăm în vieţile celor marginalizaţi şi să le slujim celor săraci şi uitaţi de lume, ca să vedem vieţi transformate.

Facem aceasta prin: răspuns în situaţii de urgenţă şi calamităţi –  care literalmente salvează vieţi aflate în pericol – prin asistenţă medicală, reconstrucţia comunităţilor devastate, consilierea persoanelor aflate în dificultate şi instruirea indivizilor care vor să înceapă afaceri pentru a-şi recontrui viaţa.

De asemenea, mobilizăm comunitatea creştină pentru a se implica în moduri practice, cum ar fi: voluntariat acolo unde este nevoie sau suport financiar pentru proiectele în desfăşurare. Cei care vor beneficia de ajutor vor şti că acest ajutor vine de la Biserică, iar aceasta va rămâne pe loc mult după ce presa şi organizaţiile au plecat.

Guvernele apreciază implicarea noastră la nivel global ca având un înalt standard etic, dar şi ca demonstraţie a unei iubiri sincere faţă de oamenii din poporul lor. Astfel am format multe parteneriate la niveluri oficiale care pot ajuta naţiunile şi în viitor. Şi totul va aduce glorie lui Dumnezeu.

Implicându-te împreună cu OM poţi ajuta: o fată traficată pentru prostituţie să scape de o atfel de viaţă groaznică, un copil cu deficienţe să devină o persoană implicată în societate sau un sat dintr-o zonă rurală să se ridice din sărăcie etc.

Nu este o muncă uşoară, dar are multe satisfacţii. Viaţa ta va fi schimbată la fel ca şi a celor cu care lucrezi, pe măsură ce descoperi nevoile pe care le au. Îl vei vedea pe Dumnezeu lucrând în mijlocul lor prin oameni simpli ca şi tine.

Suflecă-ţi mânecile şi pregăteşte-te de lucru!

„Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.”  Iacov 2:17

 

 

PLANTARE

ADN-ul Bisericii constă în reproducerea de credincioşi în fiecare naţiune. De aceea, în tot ce facem, scopul nostru primordial şi pasiunea noastră cea mai mare este să vedem biserici puternice care să se reproducă, mai ales în zone unde astăzi nu există credincioşi.

Din Australia şi până în Spania, din Brazilia până în Zambia, felurile în care lucrăm pentru aceasta sunt nenumărate, în funcţie de culturile diferite ale fiecărei regiuni.

Plantarea de biserici este o muncă de lungă durată, cu multă sudoare, care necesită viziune, dedicare, felxibilitate, răbdare şi sensibilitate. În OM întotdeauna ne bazăm pe experienţa bisericilor locale. există metode globale, cum ar fi distribuţia de literatură, evenimente publice etc, dar şi metode inovative mai discrete care să respecte cultura locală. Când oamenii se întorc la Hristos, ei sunt ucenicizaţi şi învăţaţi cum să crească în credinţă devenind la rândul lor lideri spirituali. Aceasta este partea în care se ivesc multe satisfacţii: a-i privi pe oameni cum descoperă adevărurile spirituale, cum se formează noi comunităţi în care Hristos devine centrul, cum El Îşi alege şi creşte Biserica chiar sub ochii tăi.

Dacă vrei să experimentezi toate astea, implică-te în plantarea de biserici. Desţeleneşte pământul. Plantează şi udă sămânţa. Urmăreşte cum Dumnezeu va face să crească.

„Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt tot una, şi* fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui.” 1 Corinteni 3:8

 

 

DREPTATE

De ce este OMul interesat de acest concept al dreptăţii? Mai întâi pentru că Dumnezeu este interesat într-un mod foarte serios de aceasta. În al doilea rând pentru că vedem atâta nedreptate în lume, încât nu putem închide ochii şi ignora cum sunt batjocoriţi semenii noştri.

Ne adresăm rădăcinii problemei, care de cele mai multe ori este invizibilă societăţii, care vede doar consecinţele acestor abuzuri. În spatele muncii ilegale pe care copiii sunt forţaţi să o facă, stă inexistenţa unui sistem legat de Drepturile Copilului. Femeile care se prostituează o fac pentru că de cele mai multe ori nu au o altă alternativă.

A lupta pentru dreptate implică compasiune pentru cei discriminaţi, acţiune şi curaj pentru a face publică nedreptatea, aptitudini pentru a consilia şi instrui persoanele în dificultate astfel încât să poată ieşi din cercul vicios şi să poată alege o altfel de viaţă, aptitudini în a şti cum se aplică legea în astfel de cazuri şi cum putem, în mod legal şi corect, să facem societatea şi biserica să fie mai atente legat de problemă.

Dacă simţi cu cei discriminaţi şi marginalizaţi, dacă ai vreo abilitate în a-i ajuta, spiritual, emoţional, legal etc. pe aceşti oameni să trăiască cu demnitate aşa cum au fost creaţi de Dumnezeu să o facă, atunci este timpul să te ridici şi să vorbeşti în numele celor care nu pot să o facă singuri! Ce spui?

„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea” Isaia 61:1

 

UCENICIZARE

Ucenicizarea înseamnă a instrui şi a transfera cunoştinţele tale unei alte persoane. Dar este şi ceva mult mai mult de atât. Însemnă a trăi o viaţă care să merite a fi copiată, a trăi în aşa fel încât să poţi fi un exemplu pentru alţii, înseamnă a ţine scara pentru generaţiile care vin din urmă. Este a încuraja şi a ajuta pe altcineva să-şi descopere talentele şi să aibe încrederea neceară pentru a le pune în negoţ. Este a inspira pe altcineva să încerce să facă ceva nou şi să reuşească.

Mentoratul în OM nu este doar un concept, ci este un mod de viaţă activ, cot la cot, prin credinţă, ajutându-ne unii pe alţii să ne dezvoltăm ca persoane şi să dezvoltăm darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi.

În OM avem un mare respect pentru diferitele culturi pentru că ştim că astfel putem învăţa multe unii de la alţii. Vrem să fim mentori care să înţeleagă ce înseamnă flexibilitatea, smerenia, răbdarea, încurajarea, credinţa, şi care să fie oricând gata să-şi deschidă Biblia şi în acelaşi timp şi viaţa lor.

Vrem oameni prin care dragostea lui Dumnezeu să fie vizibilă. Vrem oameni care să ne demostreze ce înseamnă să fi un urmaş al lui Hristos.

Vino şi învaţă-ne! Vino şi învaţă de la noi!

„Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.” Coloseni 1:28