Ce credem?

 Photo Credit: OM Menacecredem

 

Care sunt valorile noastre?

 • Cunoaşterea lui Dumnezeu şi glorificarea Lui
 • Trăirea în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu
 • Integritatea şi harul – parte din caracterul nostru
 • Slujirea cu sacrificiu
 • Iubirea şi aprecierea oamenilor
 • Evanghelizarea lumii
 • Reflectarea diversitaţii trupului lui Hristos
 • Mijlocirea globală
 • Respectarea şi supunerea faţă de Biserică

 

 

Ce credem?

 • Credem că Scriptura, Noul şi Vechiul Testament, în textele originale, sunt inspirate de Duhul Sfânt, fără eroare şi sunt autoritatea supremă pentru Biserică.
 • Credem în unul Dumnezeu, veşnic, existent în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
 • Credem în dumnezeirea şi umanitatea totală a Domnului Isus Cristos.
 • Credem în: zămislirea Lui din Duhul Sfânt, naşterea din fecioara Maria, viaţa Sa fără păcat, moartea Sa răscumpărătoare şi învierea Sa glorioasă în trup şi în lucrarea Sa de mijlocire în Cer.
 • Credem în persoana şi divinitatea Duhului Sfânt. Credem că Duhul Sfânt dă putere şi mângâiere credincioşilor.
 • Credem că omul a fost creat fără păcat, a fost ispitit de Satan şi a căzut, ducând întreaga rasă umană în condamnare şi separare de Dumnezeu.
 • Credem că omul  este mântuit prin pocăinţă şi credinţă în lucrarea perfectă a Domnului Isus. Neprihănirea este doar prin har.
 • Credem că Biserica este trupul lui Isus Cristos, format din totalitatea credincioşilor reali. Lucrarea Bisericii este: închinarea adusă lui Dumnezeu şi evanghelizarea lumii.
 • Credem în reîntoarcerea în trup a Domnului Isus, pentru împlinirea mântuirii noastre şi instaurarea glorioasei Sale Împărăţii.